Brak drożności instalacji kominowej pojawia się przeważnie w kominach o słabym ciągu kominowym czyli w kominach o małym przekroju poprzecznym. Przyczyną powstawania niedrożności w instalacjach kominowych jest stosowanie złego opału, który w trakcje spalania wytwarza duże ilości pyłów lotnych i związków chemicznych szkodliwych zarówno dla ludzi jak i dla instalacji kominowych.