Jak obliczyć metr kwadratowy ściany?

Metr kwadratowy jest jednostką powierzchni w układzie SI. Definiuje się go jako pole kwadratu o boku długości 1 metra.

Aby obliczyć metr kwadratowy ściany, musisz zmierzyć jej długość i szerokość za pomocą taśmy mierniczej lub linijki z metrowym kijem.

Zacznij od ustawienia narzędzia pomiarowego pod kątem zbliżonym do 90o w stosunku do długości przedmiotu lub powierzchni. Następnie zapisz swoje pomiary.

Długość

Aby obliczyć metr kwadratowy ściany, najpierw zmierz jej długość i szerokość. Następnie pomnóż te dwie liczby, aby uzyskać powierzchnię w metrach kwadratowych.

Aby dokładnie zmierzyć długość ściany, potrzebujesz narzędzia pomiarowego, takiego jak taśma miernicza lub linijka. Powinna ona mieć nadrukowany metr (m) lub centymetr (cm).

Zacznij od jednego końca ściany i rozciągnij narzędzie pomiarowe do drugiego końca, zapisując pomiar. Powtarzaj tę czynność do momentu, aż cała długość zostanie pokryta.

Często będziesz musiał zmierzyć powierzchnie o dziwnym kształcie lub dodatkowe części, które nie łączą się z głównym pomieszczeniem. W takich przypadkach może być łatwiej podzielić przestrzeń na odrębne kształty, a następnie zmierzyć każdą sekcję osobno, aby określić jej metr kwadratowy.

Szerokość

Aby obliczyć metr kwadratowy ściany, zacznij od zmierzenia jej długości i szerokości. Możesz użyć taśmy mierniczej lub taśmy i linijki do zaznaczenia pomiarów.

Jeśli ściana, którą mierzysz, jest bardziej skomplikowana niż prosty prostokąt, podziel ją na mniejsze części. Możesz to zrobić, szkicując schemat powierzchni, a następnie dokonując pomiarów każdej sekcji.

Po zmierzeniu każdej sekcji dodaj je do siebie, aby uzyskać całkowitą długość i szerokość ściany. Następnie pomnóż te pomiary przez wysokość ściany, aby dowiedzieć się, ile metrów kwadratowych zajmuje.

Jeśli w ścianie jest dużo okien, możesz je odjąć od całkowitych pomiarów, aby obliczyć powierzchnię. Pomoże ci to ustalić, ile farby lub tapety musisz kupić.

Wysokość

Metr kwadratowy ściany można obliczyć, mnożąc razem długość i szerokość. Jest to najczęściej stosowana metoda, ale jeśli masz przestrzeń o dziwnym kształcie, może być konieczne podzielenie jej na mniejsze części i zmierzenie każdej z nich osobno.

Zwykła taśma miernicza ma nadrukowane wymiary metryczne. Jeśli nie masz metrycznej taśmy mierniczej, możesz użyć linijki lub taśmy mierniczej, która używa stóp, aby obliczyć powierzchnię. Następnie przelicz ten pomiar na metry kwadratowe, korzystając z prostego narzędzia do przeliczania powierzchni lub przeliczając go samodzielnie.

Możesz również obliczyć wysokość ściany, stojąc do niej plecami i robiąc znak ołówkiem. Idealnie byłoby stanąć na twardej powierzchni, takiej jak beton, płytki lub twarde drewno.

Kompleksowe kształty

Kiedy masz skomplikowany kształt, może być trudno obliczyć jego powierzchnię. Często łatwiej jest podzielić ten kształt na podstawowe figury, a następnie dodać ich powierzchnie do siebie.

Aby pomóc uczniom w nauce skomplikowanych kształtów, zaproponuj im zadania, w których mogą rozłożyć kształt na proste elementy. Jest to szczególnie ważne, gdy uczą się obliczać powierzchnię kwadratu.

Następny artykuł

Jak tynkować ściany?

Oceń artykuł: Jak obliczyć metr kwadratowy ściany?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5