Co to jest mostek termiczny?

Mostki termiczne powstają, gdy materiały przewodzące przenikają przez szczeliny izolacyjne w ścianach i dachu twojego domu. Wynikiem tego jest obniżona wartość R i pogorszona efektywność energetyczna.

Na szczęście istnieje kilka strategii, które mogą zmniejszyć skutki mostków termicznych. Pomoże Ci to zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i zachować komfort w domu.

Definicja

Mostek termiczny to sytuacja, w której materiały przewodzące pozwalają na przepływ ciepła przez barierę. Jest to najczęściej spotykane w budynkach, w których materiał taki jak kołki rozporowe lub stal przenika przez izolowaną ścianę.

Mostek cieplny powstaje nie tylko z powodu rodzaju materiału; może być również wynikiem niewłaściwej instalacji lub projektu budynku. Szczeliny między izolacją, zły dobór łączników lub słaba taśma mogą na przykład powodować mostki termiczne.

Mostki termiczne można podzielić na powtarzające się lub niepowtarzające się, przy czym powtarzające się mostki są zwykle spowodowane rozmieszczeniem mocowań lub łączników w ścianie. Niepowtarzalne mostki termiczne są trudniejsze do usunięcia i mogą wynikać z nieciągłości w izolacji budynku, które mogły nie zostać zaprojektowane, jak na przykład metalowe nadproże umieszczone nad oknem.

Przyczyny

Mostek termiczny to miejsce, w którym jeden lub więcej elementów ma wyższą przewodność cieplną niż reszta przegród zewnętrznych budynku. Powoduje to powstanie ścieżki najmniejszego oporu dla wymiany ciepła, co może być przyczyną znacznych strat energii i obniżenia komfortu cieplnego w budynku.

Typowe miejsca, w których występują mostki cieplne, to połączenia między ścianami, podłogami lub dachami, w pobliżu okien i drzwi, przy kołkach rozporowych oraz wokół otworów na kable i rury. Mostki termiczne mogą występować również w miejscach, gdzie materiał zmienia kierunek lub gdzie materiały się stykają, np. w narożnikach ścian, na połączeniach ścian z dachem i podłogą.

Dom lub budynek ze zbyt dużą ilością mostków termicznych będzie mniej komfortowy w zimne dni, a utrzymanie w nim klimatyzowanego powietrza będzie kosztowało więcej. Może również tworzyć obszary wilgoci i kondensacji, gdzie ciepłe, wilgotne powietrze wewnętrzne spotyka się z chłodniejszą powierzchnią, co prowadzi do powstawania pleśni.

Skutki

Mostki termiczne są problemem, który może utrudnić prawidłową izolację domu lub budynku. Mogą również prowadzić do zwiększenia rachunków za energię i pogorszenia oceny energetycznej.

W nowym budownictwie mostkom termicznym można zapobiegać poprzez projektowanie i decyzje konstrukcyjne, które nie dopuszczają do niepotrzebnych przerw lub penetracji. Może to pomóc w zmniejszeniu skutków mostków cieplnych i zapewnić, że dom będzie spełniał standardy efektywności energetycznej.

W istniejących budynkach ważne jest zidentyfikowanie miejsca występowania mostków cieplnych i podjęcie odpowiednich działań. Może to obejmować uaktualnienie i dodanie izolacji do domu lub budynku, najlepiej przy użyciu ciągłych materiałów izolacyjnych.

Prewencja

Mostek termiczny występuje wtedy, gdy część ściany, podłogi lub dachu traci więcej ciepła niż reszta budynku. Może to powodować różne problemy, w tym obniżenie komfortu, wyższe rachunki za energię i dyskomfort mieszkańców.

Izolacja ma za zadanie utrzymywać stałą temperaturę wewnątrz domu lub budynku. Jednak jeśli masz przerwy między arkuszami lub niewłaściwą instalację izolacji, możesz pozwolić na ucieczkę ciepła przez te miejsca.

Na szczęście istnieje kilka strategii, które można zastosować, aby temu zapobiec. Jedną z nich jest stosowanie ciągłych materiałów izolacyjnych, takich jak płyty piankowe, styropian lub włókna szklane, zamiast pojedynczych kawałków.

Innym sposobem zapobiegania mostkom termicznym jest projektowanie budynków o szczelnych przegrodach zewnętrznych. Można to zrobić, projektując wierzchołek dachu, wybierając odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, instalując odpowiednią wentylację i upewniając się, że w ścianach nie ma żadnych otworów ani wad.

Poprzedni artykuł

Czym obić stary drewniany dom?

Następny artykuł

Wełna skalna czy szklana?

Oceń artykuł: Co to jest mostek termiczny?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5